2

preverite stroške in prihranke

Ocenite stroške in potencialne prihranke, vključno s subvencijo Eko sklada, za različne tehnologije ogrevanja.

Zamenjaj olje - stroški

Preverite, katera tehnologija je najbolj ekonomična

Investicija in pričakovani prihranki igrajo pomembno vlogo pri odločitvi za menjavo naprave. Na njihovo višino pa ne vpliva samo izbor tehnologije ogrevalnega sistema, temveč tudi drugi faktorji, kot so lokacija vaše stavbe, vaše potrebe po ogrevanju, možnost pridobitve subvencije …

S kalkulatorjem REPLACE izdelajte personaliziran izračun investicije in načrtovanih prihrankov za svojo stavbo.

V primeru izračuna preverite, na kaj vse morate biti pri primerjavi stroškov in prihrankov pozorni, da boste lahko izbrali ekonomsko najugodnejšo tehnologijo za svoj dom.

Zamenjaj olje - prihranek

Preverite možnost pridobitve

subvencije za energetsko prenovo ogrevalnega sistema

Slovenski okoljski javni sklad (Eko sklad) ponuja številne spodbude za okoljske naložbe v ogrevanje in prezračevanje.

Subvencija oz. ugoden kredit Eko sklada lahko pomembno zmanjšata strošek menjave ogrevalnega sistema, zato preverite, kakšne spodbude so na voljo v vaši občini. 

Prebral sem vsebino in želim na naslednji korak.

Zamenjaj olje logo
EU logo

Projekt je financiran s strani programa Evropske unije Horizon 2020 za raziskave in inovacije v skladu s sporazumom št. 847087.

Kontakt

Institut »Jožef Stefan« IJS
Jamova cesta 39, 1000 Ljubljana

h2020replace@ijs.si