3

primerjate ponudbe

Primerjajte ponudbe različnih proizvajalcev s pomočjo kriterijev za izbor.

Zamenjaj olje - ponudbe

Po tem, ko ste se odločili, s katero tehnologijo boste nadomestili vaš stari ogrevalni sistem, se obrnite na ponudnike naprav. Svetujemo vam, da pridobite čim več ponudb, ki jih temeljito preglejte in med sabo primerjajte.

Pri primerjavi se osredotočite na energetsko učinkovitost, okoljsko sprejemljivost ter udobnost ravnanja z napravo.

Zamenjaj olje - okolje

energetska učinkovitost

Osnovna zahteva pri menjavi ogrevalne naprave je energetska učinkovitost, zato so ti kriteriji ključni pri primerjavi karakteristik različnih naprav. Preverite sezonski faktor, energijsko učinkovitost ter razred energijske učinkovitosti.

Zamenjaj olje - okolje

okoljska sprejemljivost

Odločitev o novem ogrevalnem sistemu ima pomemben vpliv tudi na okolje. Prepričajte se, da bo vaša nova naprava delovala tiho ter da ne bo povzročala povišanih koncentracij prašnih delcev v zraku.

Zamenjaj olje - ravnanje

udobnost ravnanja z napravo

Preverite, da je upravljanje naprave enostavno in pregledno. Prepričajte se tudi o ustrezni strokovni podpori proizvajalca. Tako boste zares lahko uživali v vseh prednostih svoje nove naprave.

Za vsako napravo preglejte vse pomembne kazalnike ter preverite, če ustreza kriterijem za izbor.

Za lažji pregled smo za vas pripravili priročna kontrolna lista, s pomočjo katerih boste lahko ocenili, ali je dana naprava zares ustrezna.

zanimam se za nakup

toplotne črpalke

Prenesite kontrolni list kriterijev za izbor toplotne črpalke.

 

zanimam se za nakup

kurilne naprave na lesno biomaso

Prenesite kontrolni list kriterijev za izbor kurilne naprave na lesno biomaso.

Čestitamo!

Spoznali ste osnove energetske prenove ogrevalnega sistema. Z novimi informacijami boste zagotovo lahko izbrali pravo rešitev za svoj dom.

Zamenjaj olje logo
EU logo

Projekt je financiran s strani programa Evropske unije Horizon 2020 za raziskave in inovacije v skladu s sporazumom št. 847087.

Kontakt

Institut »Jožef Stefan« IJS
Jamova cesta 39, 1000 Ljubljana

h2020replace@ijs.si